Bindingsangst en verlatingsangst

Relatietherapie Nijmegen bij bindingsangst en verlatingsangst

Bindingsangst en verlatingsangst

Bindingsangst en verlatingsangst spelen een verwarrende rol in relaties. Ze zitten in ons allen en hebben op een dieper niveau te maken met onbevredigde behoeften in onze jeugd. Er is sprake van een spanningsveld tussen autonomie enerzijds en verbondenheid anderzijds.

Kort samengevat uiten bindingsangst en verlatingsangst zich in relaties doordat we ons respectievelijk terugtrekken van de ander of ons juist vastklampen.


Bindingsangst en verlatingsangst

Persoonlijke pijnpunten

In therapie op zoek gaan naar jouw/jullie persoonlijke pijnplekken aan de hand van voorbeelden kan snel inzicht opleveren in het hoe en waarom van je gedrag in het heden met betrekking tot het aangaan en/of vasthouden van (liefdes)relaties.

Ook kan het veel licht werpen op de vraag waar je grenzen liggen, op hoe het gesteld is met je gevoel van eigenwaarde en in hoeverre je bereid bent de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens, je emoties en je gedrag.

Deze zoektocht en de bereidheid je angst te overwinnen maakt meer en meer de weg vrij voor de ontwikkeling van gezonde, gelijkwaardige en vervullende relaties.


Ietje

Neem contact op