De rol van familie

Relatietherapie Nijmegen

Relatietherapie en de rol van familie

Je familie speelt een belangrijke rol in je leven.

In je gezin van afkomst worden de kiemen gelegd voor je behoeften en verwachtingen met betrekking tot liefde en acceptatie op volwassen leeftijd. Hoe oprecht je ouders ook van je hebben gehouden, hun liefde was niet vrij van de beperkingen van hun eigen ontwikkeling.

Als je vastloopt in je relatie dan kan het zeer helpend zijn om in therapie een uitstapje te maken naar je jeugd om je levensloop beter te kunnen begrijpen. Met name om te zien hoe bepalend deze kan zijn in de praktijk van je huidige leven en meer specifiek in je relaties.


De rol van de familie

Inzicht, begrip en verwerking

Ongetwijfeld zijn er aanknopingspunten, die kansen bieden voor inzicht, begrip en verwerking. Dit alles onder ogen zien maakt de weg vrij om bewust te kunnen kiezen voor het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw leven. Die mogelijkheid had je niet toen je nog een kind was.

Als therapeut leid ik je in jouw tempo stap voor stap door de gevoelens en emoties van dit intensieve proces naar zelfacceptatie.

We kunnen in overleg afwisselend individueel en gezamenlijk werken, zodat je partner op een goede manier betrokken blijft. Ik maak gebruik van de contextuele benadering en van familieopstellingen.


Ietje

Neem contact op