Intimiteitsproblemen

Relatietherapie Nijmegen bij intimiteitsproblemen

Relatietherapie bij intimiteitsproblemen

Intimiteit is in meer of mindere mate aanwezig in vriendschappen, relaties en families.

We voelen het bijvoorbeeld in een behaaglijke sfeer van vertrouwdheid, huiselijkheid, emotionele en lichamelijke nabijheid, in het gemak waarmee we dicht bij iemand kunnen zijn en elkaar kunnen aanraken, in hoe we elkaar vertrouwelijke mededelingen kunnen doen etc.


Intimiteitsproblemen

Intimiteit en seksualiteit

In een liefdesrelatie is intimiteit ook verbonden met seksualiteit. De mate van intimiteit hangt vaak samen met de behoefte van de afzonderlijke partners. En op dit punt wil het nogal eens aanleiding zijn voor spanningen in de relatie.

Hierbij spelen karaktereigenschappen, een verschil in beleving en benadering van emotionele zaken tussen mannen en vrouwen, gewoontes en sfeer in het gezin van afkomst en de persoonlijke levensgeschiedenis, een bepalende rol.

Relatietherapie kan je helpen om deze factoren te onderzoeken, samen en voor jezelf. Opnieuw leren luisteren naar elkaars beleving kan inzicht geven en begrip, respect en… meer intimiteit.


Ietje

Neem contact op